ที่ทำการไปรษณีย์สตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 


ที่ทำการไปรษณีย์สตึก (ปณ. สตึก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สตึก (SATUEK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 410 หมู่ 13 ถนนท่าช้าง ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ : 044 681 103
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 31150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สตึกที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง