ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ (ปณ. หนองกี่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ (NONG KI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 128 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระดาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
โทรศัพท์ : 044 641 193
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 31210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หนองกี่


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ