ที่ทำการไปรษณีย์นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 


ที่ทำการไปรษณีย์นาโพธิ์ (ปณ. นาโพธิ์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาโพธิ์ (NA PHO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 304 หมู่ 13 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
โทรศัพท์ : 044 686 111
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 31230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์นาโพธิ์ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง