รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์อุดรธานีมีทั้งหมด 21 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
41000 อำเภอเมืองอุดรธานี
41110 อำเภอกุมภวาปี
41110 อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
41130 อำเภอกู่แก้ว
41130 อำเภอพิบูลรักษ์
41130 อำเภอหนองหาน
41150 อำเภอเพ็ญ
41160 อำเภอบ้านผือ
41220 อำเภอหนองวัวซอ
41230 อำเภอศรีธาตุ
41260 อำเภอสร้างคอม
41280 อำเภอวังสามหมอ
41190 อำเภอบ้านดุง
41210 อำเภอน้ำโสม
41240 อำเภอโนนสะอาด
41250 อำเภอกุดจับ
41290 อำเภอไชยวาน
41310 อำเภอทุ่งฝน
41320 อำเภอหนองหาน เฉพาะตำบลบ้านเชียง ตำบลบ้านยา ตำบลหนองสระปลา
41330 อำเภอเมืองอุดรธานี เฉพาะตำบลโนนสูง ตำบลหนองไผ่
41340 อำเภอหนองแสง
41360 อำเภอหนองวัวซอ เฉพาะตำบลน้ำพ่น ตำบลหนองบัวบาน ตำบลหนองวัวซอ ตำบลหมากหญ้า
41370 อำเภอกุมภวาปี เฉพาะตำบลปะโค ตำบลผาสุก ตำบลพันดอน
41380 อำเภอนายูง
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดอุดรธานี มี 21 แห่ง ดังนี้

ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042 224 374

ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ
ที่อยู่ : เลขที่ 182 หมู่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
โทรศัพท์ : 042 291 185

ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี
ที่อยู่ : เลขที่ 74 หมู่ 4 ถนนศุภอรรถวินิจ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ : 042 331 300

ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน
ที่อยู่ : เลขที่ 374 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
โทรศัพท์ : 042 331 618

ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน
ที่อยู่ : เลขที่ 433 หมู่ 6 ถนนอภัยสำราญ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
โทรศัพท์ : 042 261 158

ที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน
ที่อยู่ : เลขที่ 141 หมู่ 13 ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
โทรศัพท์ : 042 265 493

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน
ที่อยู่ : เลขที่ 164 หมู่ 11 ถนนทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310
โทรศัพท์ : 042 269 033

ที่ทำการไปรษณีย์นายูง
ที่อยู่ : เลขที่ 6 หมู่ 10 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380
โทรศัพท์ : 042 257 126

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม
ที่อยู่ : เลขที่ 7 หมู่ 1 ถนนอนุสาวรีย์ ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
โทรศัพท์ : 042 289 203

ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด
ที่อยู่ : เลขที่ 254 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
โทรศัพท์ : 042 392 537

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง
ที่อยู่ : เลขที่ 45 หมู่ 8 ถนนศรีสุทโธ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 042 271 346

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ
ที่อยู่ : เลขที่ 323 หมู่ 3 ถนนพลับผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
โทรศัพท์ : 042 281 211

ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ
ที่อยู่ : เลขที่ 50 หมู่ 1 ถนนผดุงรังสรรค์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 042 279 158

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านชัยพร
ที่อยู่ : เลขที่ 504 หมู่ 11 ซอยป่าหวาย 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330
โทรศัพท์ : 042 295 021

ที่ทำการไปรษณีย์วังสามหมอ
ที่อยู่ : เลขที่ 220 หมู่ 11 ถนนวังสามหมอ-ศรีธาตุ ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
โทรศัพท์ : 042 387 697

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ
ที่อยู่ : เลขที่ 277 หมู่ 8 ถนนสมศิริ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230
โทรศัพท์ : 042 382 509

ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม
ที่อยู่ : เลขที่ 289 หมู่ 1 ถนนสร้างคอม-เพ็ญ ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260
โทรศัพท์ : 042 276 359

ที่ทำการไปรษณีย์หนองวัวซอ
ที่อยู่ : เลขที่ 78 หมู่ 2 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 042 298 288

ที่ทำการไปรษณีย์หมากหญ้า
ที่อยู่ : เลขที่ 92/1 หมู่ 1 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
โทรศัพท์ : 042 285 891

ที่ทำการไปรษณีย์หนองแสง
ที่อยู่ : เลขที่ 265 หมู่ 11 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340
โทรศัพท์ : 042 397 089

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง
ที่อยู่ : เลขที่ 180 หมู่ 1 ถนนสุรพลนุสรณ์ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320
โทรศัพท์ : 042 208 204

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ