ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง (ปณ. บ้านดุง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง (BAN DUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 45 หมู่ 8 ถนนศรีสุทโธ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 042 271 346
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านดุงที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ