ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด (ปณ. โนนสะอาด)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด (NON SA-AT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 254 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
โทรศัพท์ : 042 392 537
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โนนสะอาดที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ