ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ (ปณ. บ้านผือ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ (BAN PHUE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 323 หมู่ 3 ถนนพลับผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
โทรศัพท์ : 042 281 211
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านผือที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ