รหัสไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์อ่างทองมีทั้งหมด 7 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
14000 อำเภอเมืองอ่างทอง
14110 อำเภอวิเศษชัยชาญ
14120 อำเภอโพธิ์ทอง
14130 อำเภอป่าโมก
14140 อำเภอไชโย
14150 อำเภอแสวงหา
14160 อำเภอสามโก้
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดอ่างทอง มี 7 แห่ง ดังนี้

ที่ทำการไปรษณีย์อ่างทอง
ที่อยู่ : เลขที่ 59 ถนนเทศบาล 10 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 035 616 128

ที่ทำการไปรษณีย์ไชโย
ที่อยู่ : เลขที่ 51/4 หมู่ 6 ถนนสายเอเชีย ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
โทรศัพท์ : 035 699 193

ที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก
ที่อยู่ : เลขที่ 920/ข หมู่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035 661 346

ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง
ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035 691 151

ที่ทำการไปรษณีย์วิเศษชัยชาญ
ที่อยู่ : เลขที่ 187 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 035 631 403

ที่ทำการไปรษณีย์สามโก้
ที่อยู่ : เลขที่ 117 หมู่ 6 ถนนสามโก้-ศรีประจันต์ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160
โทรศัพท์ : 035 697 123

ที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา
ที่อยู่ : เลขที่ 343 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
โทรศัพท์ : 035 695 226

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ