ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

 


ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ (ปณ. เพ็ญ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ (PHEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 50 หมู่ 1 ถนนผดุงรังสรรค์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 042 279 158
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เพ็ญที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ