รหัสไปรษณีย์จังหวัดสตูล พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดสตูล มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์สตูลมีทั้งหมด 7 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
91000 อำเภอเมืองสตูล
91110 อำเภอเมืองสตูล เฉพาะตำบลเกาะสาหร่าย (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)
91110 อำเภอละงู
91120 อำเภอทุ่งหว้า
91130 อำเภอควนกาหลง
91130 อำเภอมะนัง
91140 อำเภอเมืองสตูล เฉพาะตำบลบ้านควน ตำบลฉลุง ตำบลควนโพธิ์ ตำบลเกตรี
91150 อำเภอท่าแพ
91160 อำเภอควนโดน
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสตูล มี 7 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 113 ถนนสมันตประดิษฐ์ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ : 074 725 336

ที่อยู่ : เลขที่ 170 หมู่ 10 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 074 797 071

ที่อยู่ : เลขที่ 464 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 074 735 162

ที่อยู่ : เลขที่ 174/3-4 หมู่ 2 ถนนฉลุง-ละงู ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150
โทรศัพท์ : 074 787 072

ที่อยู่ : เลขที่ 111/1 หมู่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ : 074 789 070

ที่อยู่ : เลขที่ 419 หมู่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ : 074 701 628

ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ : 074 799 087

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ