ที่ทำการไปรษณีย์พะวง จังหวัดสงขลา

 


ที่ทำการไปรษณีย์พะวง (ปณ. พะวง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พะวง (PHA WONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 11/1 หมู่ 2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074 333 040
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90100

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
  • ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พะวงที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง