ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 


ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ (ปณ. รัตภูมิ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ (RATTA PHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 271 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทรศัพท์ : 074 389 036
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์รัตภูมิที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง