ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง (ปณ. ทุ่งลุง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง (THUNGLUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 257 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
โทรศัพท์ : 074 291 990
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
  • ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ยกเว้นบ้านพักในกองบิน 56)
  • ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
  • ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทุ่งลุงที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ