ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ (ปณ. สทิงพระ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ (SATHING PHRA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 60/8 หมู่ 4 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
โทรศัพท์ : 074 397 108
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สทิงพระที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ