ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ จังหวัดสงขลา

 


ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ (ปณ. สทิงพระ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ (SATHING PHRA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 60/8 หมู่ 4 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
โทรศัพท์ : 074 397 108
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สทิงพระ



ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง



SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...