ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม (ปณ. ม่วงงาม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม (MUANG NGAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 103 หมู่ 7 ถนนระโนด-สงขลา ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330
โทรศัพท์ : 074 484 037
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90330

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  • ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  • ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  • ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  • ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  • ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  • ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ม่วงงามที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ