ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 


ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ปณ. ท่าอากาศยานหาดใหญ่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HAT YAI AIRPORT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 3 อาคารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90115
โทรศัพท์ : 074 251 208
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90115

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (บ้านพักภายในกองบิน 56)
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 07.00 - 21.00 น.
วันเสาร์ :  07.00 - 21.00 น.
วันอาทิตย์ : 07.00 - 21.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 21.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง