รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2543

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2543 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2543 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก ... สาขาทัศนศิลป์  (สถาปัตยกรรม)
3. พลเรือตรี มงคล แสงสว่าง ... สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)
4. นายอัศศิริ ธรรมโชติ ... สาขาวรรณศิลป์ (วรรณศิลป์)


อัศศิริ ธรรมโชติ กวีซีไรต์
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2543


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564
อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ