รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2531

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2531 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2531 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 12 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายเฉลิม นาคีรักษ์ ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. ศาสตราจารย์ พูน เกษจำรัส ... สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย)
3. นายพิมาน มูลประมุข ... สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
4. นายหวังดี นิมา (หวังเต๊ะ) ... สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-ลำตัด)
5. นายประสิทธิ์ ถาวร ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
6. นายบุญยงค์ เกตุคง ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
7. นายเสรี หวังในธรรม ... สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)
8. นางสาวจำเรียง พุธประดับ ... สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-ละคร)
9. นายกรี วรศะริน ... สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน)
10. นายสมาน กาญจนะผลิน ... สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล)
11. นายสง่า อารัมภีร ... สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล)
12. นางสุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน) ... สาขาศิลปะการแสดง (วรรณศิลป์)


พ่อครูหวังเต๊ะ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ปี 2531


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564
อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ