รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2542

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2542 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2542 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 11 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรง วงศ์อุปราช ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. นายอินสนธิ์ วงศ์สาม ... สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิตย์ ภู่อารีย์ ... สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
4. นายชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) ... สาขาทัศนศิลป์ (เพลงลูกทุ่ง-ขับร้อง)
5. นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) ... สาขาทัศนศิลป์ (เพลงลูกทุ่ง-ประพันธ์)
6. นางมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ... สาขาทัศนศิลป์ (นักแสดง นักพากย์ ภาพยนตร์และละคร)
7. นายแท้ ประกาศวุฒิสาร ... สาขาทัศนศิลป์ (ภาพยนตร์)
8. นางสัมพันธ์ พันธุ์มณี ... สาขาทัศนศิลป์ (นาฏศิลป์)
9. นายเชื้อ ดนตรีรส ... สาขาทัศนศิลป์ (ดนตรีไทย)
10. นางสมพันธ์ โชตนา ... สาขาทัศนศิลป์ (นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา)
11. นางสุภา สิริสิงห์ (โบตั๋น) ... สาขาวรรณศิลป์ (วรรณศิลป์)


ครูชลธี ธารทอง
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ปี 2542


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ