รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2541

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2541 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2541 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 13 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ... สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
2. นายชลูด นิ่มเสมอ ... สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
3. นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
4. ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย)
5. นางศิริวัฒน์ ดิษยนันทน์ ... สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)
6. นายชัยชนะ บุญนะโชติ ... สาขาศิลปะการแสดง (เพลงลูกทุ่ง-ขับร้อง)
7. นายชรินทร์ นันทนาคร ... สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับร้อง)
8. นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
9. นาวาตรี ปิยะพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
10. นางจุรี โอศิริ ... สาขาศิลปะการแสดง (นักแสดง นักพากย์ ภาพยนตร์และละคร)
11. นายประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง ... สาขาศิลปะการแสดง (นักแต่งเพลง)
12. เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ ... สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์พื้นเมืองล้านนา)
13. พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร ... สาขาวรรณศิลป์ (วรรณศิลป์)


ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ปี 2541


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ