รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2529

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2529 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2529 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 18 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายคำหมา แสงงาม ... สาขาทัศนศิลป์ (ปั้น - แกะสลัก)
2. นายประสงค์ ปัทมานุช ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
3. นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ... สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
4. นางแสงดา บัณสิทธิ์ ... สาขาทัศนศิลป์ (การทอผ้า)
5. นายเห้ง โสภาพงศ์ ... สาขาทัศนศิลป์ (เครื่องถม)
6. ศาสตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์ ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
7. นายทองมาก จันทะลือ ... สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ)
8. นายกั้น ทองหล่อ ... สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)
9. คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
10. นายเฉลิม บัวทั่ง ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
11. นายเปลื้อง ฉายรัศมี ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน-โปงลาง )
12. นางชูศรี สกุลแก้ว ... สาขาศิลปะการแสดง (หุ่นกระบอก)
13. นางท้วม ประสิทธิกุล ... สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)
14. นางทองหล่อ ทำเลทอง ... สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน)
15. หม่อมหลวงพวงร้อย อภัยวงศ์ ... สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล)
16. นายรงภักดี (เจียร จารุจรณ) ... สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)
17. นางกัณหา เคียงศิริ (ก.สุรางคนางค์) ... สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย)
18. นายอบ ไชยวสุ (ฮิวเมอริสต์) ... สาขาวรรณศิลป์ (หัสคดี)

ครูเปลื้อง ฉายรัศมี
ศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน-โปงลาง )


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ