รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2530

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2530 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2530 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 11 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายชิต เหรียญประชา ... สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
2. นายโหมด ว่องสวัสดิ์ ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
3. นางพยอม สีนะวัฒน์ ... สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะงานผ้า)
4. หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
5. นายยก ชูบัว ... สาขาศิลปะการแสดง (มโนราห์)
6. คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
7. นายวิจิตร คุณาวุฒิ ... สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์)
8. นางเจริญใจ สุนทรวาทิน ... สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)
9. นางเฉลย ศุขะวณิช ... สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)
10. นายไชยลังกา เครือเสน ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน)
11. ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ... สาขาวรรณศิลป์ (วรรณศิลป์)

โนรายก
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง 2530


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ