รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2554

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2554 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2554 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 9 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. นายเมธา บุนนาค ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
3. นายทองร่วง เอมโอษฐ ... สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น)
4. นางรัจนา พวงประยงค์ ... สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร)
5. นายนคร ถนอมทรัพย์ ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ประพันธ์และขับร้อง)
6. นายเศรษฐา ศิระฉายา ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)
7. รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุมโกมล ... สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและละครโทรทัศน์)
8. นายประภัสสร เสวิกุล ... สาขาศิลปะการแสดง (บทความ เรื่องสั้น นวนิยาย กวีนิพนธ์)
9. นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ... สาขาศิลปะการแสดง (เรื่องสั้น นวนิยาย กวีนิพนธ์)


อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2554เศรษฐา ศิระฉายา
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2554


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ