รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2548

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2548 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2548 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 9 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายทวี รัชนีกร ... สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
2. นายประเทือง เอมเจริญ ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
3. นายวิเชียร คำเจริญ (ลพ บุรีรัตน์) ... สาขาศิลปะการแสดง (นักแต่งเพลงลูกทุ่ง)
4. นายฉลาด ส่งเสริม (ป.ฉลาดน้อย) ... สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ)
5. นายมานพ ยาระณะ ... สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน)
6. นายสำราญ เกิดผล ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
7. นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ... สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)
8. นายสถาพร ศรีสัจจัง ... สาขาวรรณศิลป์ (วรรณศิลป์)
9. นายประยอม ซองทอง ... สาขาวรรณศิลป์ (วรรณศิลป์)


ครูลพ บุรีรัตน์ (วิเชียร คำเจริญ)
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง 2548


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ