รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2545

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2545 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2545 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ประกิต บัวบุศย์ ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. นายนิธิ สถาปิตานนท์ ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย)
3. นายจิรัส อาจณรงค์ ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
4. นายสุจิตต์ วงษ์เทศ ... สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)


นิธิ สถาปิตานนท์ สถาปนิกอาวุโส
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ปี 2545


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ