รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2556

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2556 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 9 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายช่วง มูลพินิจ ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. นายธีรพล นิยม ... สาขาทัศนศิลป์  (สถาปัตยกรรม)
3. นางนิตยา รากแก่น (บานเย็น รากแก่น) ... สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-หมอลำ)
4. นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ... สาขาศิลปะการแสดง (นักประพันธ์-นักร้องเพลงไทยสากล)
5. นายบุญฉลอง ภักดีวิจิตร (ฉลอง ภักดีวิจิตร) ... สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้าง-ผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
6. นายเฉลิม ม่วงแพรศรี ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
7. นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค ... สาขาวรรณศิลป์ (โสภาค สุวรรณ)
8. นายวินทร์ เลี้ยววาริน (วินทร์ เลียววาริน) ... สาขาวรรณศิลป์ (วรรณศิลป์)
9. นาบเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์) ... สาขาวรรณศิลป์ (วรรณศิลป์)


ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว)
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ