รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2551

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2551 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2551 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 7 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. รองศาสตราจารย์ อิทธิพล ตั้งโฉลก ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)
3. นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ... สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน)
4. พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
5. นายศิริ วิชเวช ... สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)
6. นายกรีพงศ์ เทียมเศวต (สรพงศ์ ชาตรี) ... สาขาศิลปะการแสดง (นักแสดงภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์)
7. นายอดุล จันทรศักดิ์  ... สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์ บทความ)


กรีพงศ์ เทียมเศวต (สรพงศ์ ชาตรี)
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ