รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2562

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2562 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 12 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายอนันต์ ปาณินท์ ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. นายสิงห์คม บริสุทธิ์ ... สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
3. นายชาตรี ลดาลลิตสกุล ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
4. นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ ... สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น)
5. นายวินัย พันธุรักษ์ ... สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงไทยสากล)
6. นายชลประคัลภ์ จันทร์เรือง ... สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร)
7. จ่าอากาศเอก สติ สติฐิต (เนรัญชรา) ... สาขาศิลปะการแสดง (ประพันธ์เพลงไทยสากล)
8. นางศรีนวล ขำอาจ ... สาขาศิลปะการแสดง (ลำตัด)
9. นางอารีย์ นักดนตรี ... สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร)
10. นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน)
11. นายเริงชัย ประภาษานนท์ (เศก ดุสิต) ... สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย)
12. นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา (ตรี อภิรุม) ... สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย)


ครูช่าง ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 2562


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564
อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ