รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2561

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2561 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2561 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 12 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายชิน ประสงค์ ... สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
2. นายปริญญา ตันติสุข ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
3. นางคำปุน ศรีใส ... สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า)
4. นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายใน)
5. นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (วิโรจน์ หลานหอมหวล) ... สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก)
6. นางกั้น เชาวพ้อง ... สาขาศิลปะการแสดง (โนรา)
7. นางสุคนธ์ พรพิรุณ ... สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)
8. นายประภาส ชลศรานนท์ ... สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)
9. นางสมสุข กัลย์จาฤก ... สาขาศิลปะการแสดง (ละคร-ละครโทรทัศน์)
10. นางเอก ชาวราษฎร์ (เพชรา เชาวราษฎร์) ... สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์)
11. นายจำลอง ฝั่งชลจิตร ... สาขาวรรณศิลป์
12. นายเสน่ห์ สังข์สุข (แดนอรัญ แสงทอง) ... สาขาวรรณศิลป์


เพชรา เชาวราษฎร์
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง 2561


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ