รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2553

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2553 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2553 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 9 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายธงชัย รักปทุม ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. นางประนอม ทาแปง ... สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ - ศิลปะผ้าทอ)
3. นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศร ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย)
4. นายควน ทวนยก ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทักษากร ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
6. นางพิศมัย วิไลศักดิ์ ... สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ - นักแสดง)
7. นายสุประวัติ ปัทมสูต ... สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ - ผู้กำกับ นักแสดง)
8. นายสมบัติ พลายน้อย (ส.พลายน้อย) ... สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี เรื่องสั้น)
9. นายสุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน) (เรื่องสั้น สารคดี กวีนิพนธ์)


หงา คาราวาน
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ 2553


พิศมัย วิไลศักดิ์
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง 2553


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ