รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2560

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2560 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2560 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 17 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายสมศักดิ์​ เชาวน์ธาดาพงศ์​ ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. นายศราวุธ​ ดวงจำปา​ ... สาขาทัศนศิลป์​ (ประติมากรรม)
3. นายเสวต เทศน์ธรรม ... สาขาทัศนศิลป์​  (ประติมากรรม)
4. นายสมชาย​ แก้วทอง​ (ไข่​ บูติก) ... สาขาทัศนศิลป์​ ​(การออกแบบแฟชั่น​)
5. นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์ ... สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)
6. นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ ... สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
7. นายบุญศรี รัตนัง ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา)
8. นายวิรัช อยู่ถาวร ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
9. ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ... สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์สากล)
10. นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล)
11. นางมัทนี รัตนิน ... สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวที)
12. นายยุทธนา มุกดาสนิท ... สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
13. นายคเณศ เค้ามูลคดี (รอง เค้ามูลคดี) ... สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
14. นางเพ็ญศรี​ เคียงสิริ (นราวดี) ... สาขาวรรณศิลป์
15. นายพิบูลศักดิ์​ ละครพล ... สาขาวรรณศิลป์
16. นายเทพศิริ​ สุขโสภา ... สาขาวรรณศิลป์


บุญศรี รัตนัง ศิลปินพื้นบ้านล้านนา
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง 2560


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ