รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2536

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2536 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2536 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ ... สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์)
2. นายขาเดร์ แวเด็ง ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน-ร็องแง็ง)
3. นายชาลี อินทรวิจิตร ... สาขาศิลปะการแสดง (นักแสดง นักร้อง นักประพันธ์คำร้อง ภาพยนตร์ ดนตรี)
4. นางฉวีวรรณ ดำเนิน ... สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ)
5. นางสุดจิตต์ อนันตกุล ... สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)
6. นายจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
7. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ... สาขาศิลปะการแสดง (กวีนิพนธ์)
8. นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ... สาขาศิลปะการแสดง (กวีนิพนธ์)


เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรม กวีนิพนธ์ ปี 2536


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ