รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2540

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2540 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2540 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 10 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายกมล ทัศนาญชลี ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม)
2. นายทองใบ เรืองนนท์ ... สาขาศิลปะการแสดง (ละครชาตรี)
3. นายอิ่ม จิตภักดี (หนังอิ่มเท่ง) ... สาขาศิลปะการแสดง  (หนังตะลุง)
4. นายพินิจ ฉายสุวรรณ ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
5. คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
6. นายไวพจน์ สกุลนี (ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) ... สาขาศิลปะการแสดง (เพลงลูกทุ่ง-ขับร้อง ประพันธ์)
7. นายสมพงษ์ พงษ์มิตร ... สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร)
8. นายสุรพล โทณะวณิก ... สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล ประพันธ์)
9. นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย ... สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ)
10. นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน) ... สาขาศิลปะการแสดง (วรรณศิลป์)


พนมเทียน เจ้าของบทประพันธ์เรื่องเพชรพระอุมา
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2540


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ