รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2558

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2558 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายวิชัย สิทธิรัตน์ ... สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
2. นายกฤษฎา โรจนกร ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
3. นายเสริมศักดิ์ นาคบัว ... สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม)
4. นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์) ... สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
5. นางสาวเวณิกา บุนนาค ... สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
6. เรือตรี สันติ ลุนเผ่ ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
7. นายธีรภาพ โลหิตกุล ... สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี)
8. นายไพวรินทร์ ขาวงาม ... สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)


ไพวรินทร์ ขาวงาม
ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) 2558


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ