รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2546

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2546 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2546 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายพิชัย นิรันต์ ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี)
3. นายพร้อม บุญฤทธิ์ (หนังพร้อมน้อย) ... สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)
4. นายกรุณา กุศลาสัย ... สาขาวรรณศิลป์ (วรรณศิลป์)


นายหนังพร้อมน้อย
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง 2546รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ