รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2532

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2532 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2532 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายสนิท ดิษฐพันธุ์ ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. ดร.ประเวศ ลิมปรังษี ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
3. นายฉิ้น อรมุต (หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์) ... สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)
4. นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์ (สวลี ผกาพันธุ์) ... สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับร้อง
5. นายประสิทธิ์ พยอมยงค์ ... สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล)
6. นายประเวช กุมุท ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
7. นายหยัด ช้างทอง ... สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน)
8. นายอังคาร กัลยาณพงศ์ ... สาขาวรรณศิลป์ (วรรณศิลป์)อังคาร กัลยาณพงศ์
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2532


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ