ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง (ปณ. ด่านช้าง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง (DAN CHANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 98 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์ : 035 595 320
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ด่านช้างที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง