ที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ (ปณ. ดงแคนใหญ่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ (DONG KHAEN YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ 9 ถนนแจ้งสนิท ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35180
โทรศัพท์ : 045 771 093
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 14.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ