ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว (ปณ. คำเขื่อนแก้ว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว (KHAM KHUEAN KAEO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 886 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
โทรศัพท์ : 045 791 144
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์คำเขื่อนแก้วที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ