ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 


ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว (ปณ. คำเขื่อนแก้ว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว (KHAM KHUEAN KAEO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 886 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
โทรศัพท์ : 045 791 144
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์คำเขื่อนแก้วที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...