ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม (ปณ. มหาสารคาม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม (MAHA SARAKHAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 339 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043 725 776
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 44000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์มหาสารคามที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...