ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา จังหวัดตรัง

 


ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา (ปณ. ลำภูรา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา ( LAMPHURA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 186 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190
โทรศัพท์ : 075 266 066
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  • ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  • ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
  • ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ลำภูรา


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง