ที่ทำการไปรษณีย์นาวง จังหวัดตรัง

 ที่ทำการไปรษณีย์นาวง (ปณ. นาวง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาวง (NA WONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92210
โทรศัพท์ : 075 264 398
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
  • ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
  • ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
  • ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์นาวง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง