สำนวนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับไก่ มีอะไรบ้าง?
สำนวนสุภาษิตไทย ที่เกี่ยวกับไก่ มีดังต่อไปนี้

 • ไก่เเก่เเม่ปลาช่อน หมายถึง หญิงค่อนข้างมีอายุ มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมาก
 • ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ หมายถึง ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน
 • ไก่ได้พลอย หมายถึง ได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า จึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด
 • ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง หมายถึง ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง
 • ไก่ตาฟาง หมายถึง ผู้หญิงหากินที่มีอายุมาก มักยืนหาลูกค้าตามมุมมืดเพื่ออำพรางอายุ
 • ไก่รองบ่อน หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้
 • ไก่อ่อน หมายถึง อ่อนหัด ยังไม่ชำนาญ
 • งงเป็นไก่ตาแตก หมายถึง งงมากเพราะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น
 • เชือดคอไก่ให้ลิงดู หมายถึง การลงโทษให้ดูเป็นตัวอย่าง
 • เป็ดขันประชันไก่ หมายถึง มีความรู้ความสามารถน้อย แต่อวดตัวแข่งกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง
 • ปล่อยไก่ หมายถึง แสดงความโง่ออกมา
 • ลูกไก่ในกำมือ หมายถึง อยู่ในอำนาจเหนือกว่าจะทำอย่างไรก็ได้
 • สมภารกินไก่วัด หมายถึง ผู้ชายที่เป็นหัวหน้ามีอะไรกับผู้หญิงที่เป็นลูกน้อง
 • หมาหยอกไก่ หมายถึง ผู้ชายที่หยอกล้อและเกี้ยวผู้หญิงแบบทีเล่นทีจริง
 • เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ หมายถึง คนเหยาะแหยะ ทำอะไรไม่จริงจัง ไม่ทุ่มเท
 • อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ หมายถึง รู้เท่าทันคำพูดที่พูดออกมา
สำนวนไทยน่ารู้

  อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ