ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี (ปณ. ชุมพลบุรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี (CHUMPHON BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 183 หมู่ 1 ถนนชุมพลบุรี-ท่าตูม ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
โทรศัพท์ : 044 596 073
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ชุมพลบุรีที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ