ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค จังหวัดสระบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค (ปณ. หนองแค)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค (NONG KHAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 74 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตำบล หนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 036 371 188
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หนองแค



ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง