ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง จังหวัดสระบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง (ปณ. หินกอง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง (HIN KONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่ 6 ถนนสุวรรณศร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 036 371 427
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หินกองที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง