แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี | ข้อมูลแขวง พื้นที่ ประชากร รหัสไปรษณีย์ สถานที่ติดต่อ

แขวงดาวคะนอง เป็น 1 ในจำนวน 7 แขวงของเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ตอนกลางของกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี ติดแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นชุมชนมอญดั้งเดิม สภาพของพืนที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นมาก รวมถึงเป็นแหล่งการทำมาค้าขายที่คึกคัก มีสถานประกอบการประเภ SME มากมาย จึงมีการจ้างงานอย่างมากมายในพื้นที่

สถานที่สำคัญในแขวงดาวคะนอง เช่น คลองดาวคะนอง สะพานกรุงเทพ สะพานพระราม 3 รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีตลาดพลู ตลาดดาวคะนอง ท่าเรือดาวคะนอง ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าพ่อเหลาปิงเถ้ากง วัดกลางดาวคนอง และโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เป็นต้น

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงตลาดพลู แขวงบุคคโล และแขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม (มีแม่น้ำเจ้าพระยาคั่น)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงจอมทอง และแขวงบางค้อ เขตจอมทอง


ภาพแสดงที่ตั้งแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี


ข้อมูลสำคัญของแขวงดาวคะนอง


สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเขตธนบุรี เลขที่ 160 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 0 2465 0025

แผนที่แขวงดาวคะนองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ