ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก จังหวัดสุพรรณบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก (ปณ. ทุ่งคอก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก (THUNG KHOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 299 หมู่ 11 ถนนมาลัยแมน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
โทรศัพท์ : 035 589 324
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ 4-11, 14, 16
  • ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ 6-8, 11-13
  • ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ 1-5, 7-8
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทุ่งคอกที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง