ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 


ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า (ปณ. เวียงป่าเป้า)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า (WIANG PA PAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 167 หมู่ 6 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทรศัพท์ : 053 781 198
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เวียงป่าเป้า


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง