ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว (ปณ. บางน้ำเปรี้ยว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว (BANG NAM PRIAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 240 หมู่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
โทรศัพท์ : 038 581 184
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 24150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง